Allmänna Villkor

Vänligen läs igenom följande allmänna villkor innan du använder nätcasinoutansvensklicens.nu. Genom att använda vår webbplats godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor:

Innehåll och Information:

a. Informationen som tillhandahålls på nätcasinoutansvensklicens.nu är avsedd endast för allmän information och underhållning. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekta och uppdaterade uppgifter, men vi kan inte garantera att all information är helt korrekt eller aktuell.

b. Vi ansvarar inte för några fel, utelämnanden eller felaktigheter i det publicerade innehållet. Användningen av informationen sker på egen risk och det är ditt eget ansvar att verifiera och använda informationen på ett lämpligt sätt.

Ansvarsbegränsning:

a. Nätcasinoutansvensklicens.nu tillhandahålls i befintligt skick och vi friskriver oss från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier om lämplighet för ett visst ändamål, riktighet eller tillförlitlighet av informationen.

b. Vi tar inget ansvar för eventuella skador, förluster eller kostnader som kan uppstå genom användningen av vår webbplats eller förlitande på dess innehåll. Det åligger användaren att göra egna bedömningar och ta egna beslut baserade på informationen på webbplatsen. Vi är inte ansvariga för eventuella negativa konsekvenser eller ekonomiska förluster som kan uppstå vid användning av de nätcasinon som vi recenserar eller nämner på vår webbplats.

Extern Länkar:

a. Nätcasinoutansvensklicens.nu kan innehålla länkar till externa webbplatser eller resurser som inte kontrolleras eller drivs av oss. Vi ansvarar inte för innehållet, sekretesspolicyn eller verksamheten på dessa externa webbplatser. Användning av sådana länkar sker på egen risk, och du bör läsa och förstå villkoren och integritetspolicyerna för dessa externa webbplatser innan du använder dem.

Integritet och Sekretess:

a. Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår insamling, användning och lagring av dina personuppgifter enligt beskrivningen i vår sekretesspolicy. Vi strävar efter att skydda din personliga information och vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att den behandlas säkert.

Ändringar och Uppdateringar:

a. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i dessa allmänna villkor. Det är ditt ansvars att regelbundet granska villkoren för att vara medveten om eventuella ändringar. Fortsatt användning av webbplatsen efter ändringar innebär att du accepterar de reviderade villkoren.

Åldersbegränsning:

a. Nätcasinoutansvensklicens.nu är avsedd för användare över 18 år eller den lagliga åldern för spel i din jurisdiktion. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du är minst 18 år gammal eller uppfyller den lagliga åldern för spel i din jurisdiktion.

Immateriella Rättigheter:

a. Nätcasinoutansvensklicens.nu och dess innehåll, inklusive text, bilder, grafik, logotyper och programvara, är skyddade av immateriella rättigheter och tillhör nätcasinoutansvensklicens.nu eller dess licensgivare. Du får inte kopiera, reproducera, distribuera eller använda något av innehållet utan vårt uttryckliga tillstånd.

Avslutande av Användning:

a. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande avsluta eller begränsa din tillgång till nätcasinoutansvensklicens.nu om du bryter mot dessa allmänna villkor eller om vi anser att din användning av webbplatsen är olämplig eller skadlig.

Tillämplig Lag:

a. Dessa allmänna villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med användningen av nätcasinoutansvensklicens.nu ska avgöras av domstolar med behörighet i Sverige.

Om du inte godkänner dessa allmänna villkor, vänligen avstå från att använda nätcasinoutansvensklicens.nu. Vid frågor eller förtydliganden är du välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär. Tack för att du har valt nätcasinoutansvensklicens.nu som din källa till pålitlig information och spännande spelupplevelser utanför den svenska spelregleringen!